INFORMATII PACIENTI / APARTINATORI

Drepturile asiguratilor
Legea Drepturilor pacientului

Materiale preventie sanitara

- maini-curate
- prevenirea-rezistentei
- cum-spalam-mainile
- cum-dezinfectam-mainile
- 5 reguli

Regulament pacienti apartinatori
Regulament pacienti apartinatori

PROGRAM DE VIZITA

ZILNIC INTRE ORELE 16.00-18.00

In cazuri exceptionale, accesul se face ori de cate ori este nevoie cu acordul managerului.

CONDITIILE DE INTERNARE – DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

- Test negativ PCR in ultimele 48 ore sau test rapid la internare

- buletin de identitate sau carte de identitate

- bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu de specialitate, cu mentiunea de necesitatea acordarii ingrijirilor paliative si internarii, mentionata la punctul 6 in biletul de trimitere.

- card de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a cardului de sanatate

- cupon de pensie/ adeverinta de salariat din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical efectuate in ultimele 12 luni, in vederea eliberarii concediului medical

CHESTIONAR DE SATISFACTIE PACIENTI
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PROCEDURA DE EXTERNARE
PROCEDURA DE INTERNARE
Sf. Elena Informare supraveghere video
Sf. Elena Informare pacienti.pdf
Sf. Elena Informare angajati
Toate drepturile rezervate © centruldepaliatie.ro
Concept: Piatadesiteuri